Za ing. Bohuslavem Bubníkem

Je lhostejné, říkáte-li své víře ve vyšší jsoucno Bůh, Osud či Náhoda. Osobně věřím, že pravidla vesmírného pořádku platí bez rozdílu víry či nevíry. Říkejte si tedy tomu podle svého, je však více než symbolické, že právě 15. března 2012, v den 73. výročí okupace českých zemí nacistickými vojsky dotlouklo srdce ing. Bohuslava Bubníka, nositele Řádu Tomáše Garriguea Masaryka, jednoho z těch, kteří se aktivně postavili hitlerovskému zlu a komunisty byli za své hrdinství šikanováni.


b-bubnikIng. Bohuslav Bubník, nar. 22. 4. 1918, se aktivně zapojil do protinacistického odboje, poskytoval pomoc parašutistům ze skupiny Anthropoid, v souvislosti s ním byl zatčen, ale gestapu se ho nepodařilo zlomit. Do Sokola vstoupil již v pěti letech, což značně ovlivnilo jeho celoživotní názory, právě tak jako jeho učitelé na základní a střední škole. Vztah ing. Bubníka k Sokolu ho přivedl i k práci v odboji. Náčelník mělnického Sokola bratr Augustin Rebec začal organizovat již v roce 1939 po okupaci schůzky cvičitelského sboru a připravoval ilegální odbojovou činnost. V polovině roku 1941 se stali součástí Sokolské župy Barákova a napojili se tak na pražskou skupinu, později nazvanou Jindra, která velmi těsně spolupracovala s parašutisty různých skupin, především však Anthropoidu. Jeho povolání mu umožňovalo cestovat po celé republice, a tak se mohl setkávat na různých místech s potřebnými lidmi, předávat do Prahy hlášení o situaci v Mělníku, četnosti a směry vojenských transportů, doručovat zprávy, balíčky. Setkával se například s Václavem Novákem, u jehož rodiny našel první azyl parašutista Jan Kubiš. Spolupracoval i s Antonínem Oktábcem, župním vedoucím dorostu karlínského Sokola, který náležel k nejužšímu okruhu zasvěcených do příprav atentátu na Heydricha. V odboji působil až do konce války. Zúčastnil se obnovy Sokola v roce 1945, v roce 1968 i po listopadu 1989. Se Sokolem byl spjatý až do konce svého života. V roce 2008 obdržel z rukou prezidenta republiky vysoké státní vyznamenání – řád. T. G. Masaryka II. stupně.
Tam na věčnosti je zcela jistě v kruhu svých přátel a spolubojovníků, a je určitě dalším symbolem, že za nimi odešel právě v roce 70. výročí operace Anthropoid, jíž byl ing. Bubník jednou z mnoha součástí. Velmi bych si přála, aby jim nevyprávěl o lidech, jejichž skandály plní média, ale o těch, kteří na své hrdiny nezapomněli, a kterých je stále víc. Jako i my nezapomeneme na něho, jeho nádherný entuziasmus, optimismus, i jeho víru v dobro.

Čest jeho památce.

Jindra Svitáková

 

Doporučujeme

Podpořte prosím vydávání
Historického kaleidoskopu 

HK hlavicka ctverec 200


   

VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ

vystava-1-sv


 

Banner 180x150px fin-bez-dat

 


 


NAŠE NOVÉ KNIHY

 

OBAL-01MA-VLAST-Mujdomov-obal-web

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 ANLET - Asociace nositelů legionářských tradic | Joomla webdesign by Easy Software.